Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Priset på kobolt rusar (1:46)

Priset på råvaran kobolt har tredubblats det senaste året. Bakom prisrusningen för den svårutvunna metallen ligger ökad efterfrågan. Och eftersom närapå all produktion är en biprodukt av annan metallutvinning är det inte så enkelt att höja utbudet. (Published: Aug. 22, 2017)